Rozvoz realizujeme iba Malacky/Kostolište a vybrané obce na Záhorí podľa plánu rozvozu. V prípade, že sa obec nenachádza v našom pláne rozvozu, bude objednávka automaticky zmenená na osobný odber.
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia, 8.00-16.30 hod.)
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Novinky
04.12.2022
Akciový leták so skvelými zľavami december
Nový akciový leták pre MALOOBCHOD aj VEĽKOOBCHOD platný od 01.12.2022 do 31.12.2022.   Link priamo na akciový leták nájdete tu: https://www.ruzavo... čítať celé
24.11.2022
Vianočné/mikulášske balíčky
  Hľadáte mikulášske balíčky pre Vašich zamestnancov, darčekové koše pre Vašich obchodných partnerov, prípadne iné darčeky pre klientov? V tom prípa... čítať celé
01.11.2022
Akciový leták November 2022
Náš nový leták platný od 01.11.2022 do 30.11.2022.  https://www.ruzavo.sk/novy-akciovy-letak-december     čítať celé
Zobraziť všetky novinky
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!

Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.

Štatút súťaže o Diplomatico Reserva Exclusiva Magnum 3 l

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Nakúpte Diplomatico a vyhrajte Diplomatico Magnum Reserva Exclusiva 3 L”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Rudolf Ruža

Sídlo: Štefana Čulena 9, 901 01 Malacky

IČO: 32630514

DIČ: 1020220025

IČ DPH: SK1020220025

Zapísaný v Živnostenskom registri č. 106-1050

  1. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 01.06.2021 do 30.06.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

  1.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov (ďalej len „účastník súťaže“).

  1. Podmienky účasti v súťaži:
  1. Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže nakúpil prostredníctvom predajne Ruža v Malackách, prípadne cez e-shop www.ruzavo.sk aspoň 1 ks rumu značky Diplomatico
  2. Zapojiť sa môže každý účastník prostredníctvom formulára zverejneného na našej stránke (https://forms.gle/LA2NqEpU18rtTYNb8), kde je povinný vyplniť meno a priezvisko, bydlisko (mesto), telefónne číslo, email, číslo pokladničného dokladu a dátum nákupu a vybrať zo zoznamu druh kúpeného rumu The Demon´s Share.
  3. Účastník sa do súťaže môže zapojiť aj viackrát tj. po každom nákupe, ale iba 1x na jeden pokladničný doklad.

      5. Výhra v súťaži:

1. cena rum značky Diplomatico Reserva Exclusiva Magnum 3 L

       6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

a) Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz náhodne vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov prostredníctvom formulára zverejneného na našej stránke.

b) Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 5 pracovných dní od termínu žrebovania a to telefonickou formou, prípadne emailom. Výsledky súťaže budú tiež zverejnené na našej stránke. V prípade, ak sa výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.

  1. Spôsob odovzdania výhry

a) O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný organizátorom súťaže telefonicky, prípadne emailom. 

b) Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.

c) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

  1. Ochrana osobných údajov

a) Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len”GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, bydlisko, telefónne číslo za účelom vyhodnotenia súťaže na stránke www.ruzavo.sk, prípadne na facebooku. Účastník súťaže čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním vyhlasovateľa súťaže na e-mailovú adresu obchod@ruzavo.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté príjemcovi spoločnosti Rudolf Ruža, so sídlom Štefana Čulena 9, 901 01 Malacky.

b) Práva účastníka súťaže - dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 GDPR. Dotknutá osoba má právo
- od vyhlasovateľa súťaže čiže prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom,
- požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu,
- podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
- požadovať vyhotovenie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.
Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

c) Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže resp. organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

  1. Záverečné ustanovenia

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že "Vyhrajte Diplomatico Reserva Exclusiva Magnum 3 l" nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Malackách, dňa 01.06.2021

Kde nás nájdete

Štefana Čulena 6

901 01  Malacky

Map
Kontakty
Logo
Zákaznícka podpora
(Po-Pia, 8.00-16.30 hod.)